Undavallen, Stan 101451 94 Uddevalla
E-postkansliet@herrestadsaif.se

Information från Herrestads AIF:s valberedning

2022-03-04

Torsdag 24 mars kl 19.00 är det årsmöte för Herrestads AIF. Alla föreningens medlemmar är välkomna!

För årsmötet 2022 är det omval på posterna:
Ordförande, Harry Gerd
Sekreterare, Hannes Andersson
Ledamot, Fredrik Johnsson
Ledamot, Kenneth Karlsson
Revisor, Camilla Klang
Revisor, Peter Ehnberg

Samtliga styrelsemedlemmar som är aktuella för omval har fått frågan om de vill ställa upp för omval. Harry Gerd, samt revisorerna Camilla Klang och Peter Ehnberg ställer upp för omval. Övriga, Hannes Andersson, Fredrik Johnsson och Kenneth Karlsson, har tackat nej. Vi vill tacka för deras insats i föreningen.
Vice ordförande Jerry Rasmusson har meddelat att han vill stiga av sin post ett år i förtid och denna plats är därför aktuell för fyllnadsval.

Valberedningens förslag till styrelse vid Herrestads AIFs årsstämma 2022:
Till föreningens ordförande föreslås Harry Gerd på ett år.
Birgit Hansson föreslås bli ledamot på ett år, pga fyllnadsval.
Till revisorer föreslås Camilla Klang och Peter Ehnberg på ett år.
För övriga tre vakanta platser har valberedningen inte hittat några intresserade. Förslaget är därför att, om inga andra förslag inkommer, minska styrelsens antal ledamöter – vilket ändå utgör kriterierna i föreningens stadgar.

Samtliga i valberedningen står till förfogande för omval på ett år:
Erik Solum, ordförande
Jesper Johansson
Mikael Klingsander

/Valberedningen

VILL DU BLI MEDLEM?