Undavallen, Stan 101451 94 Uddevalla
E-postkansliet@herrestadsaif.se

Styrelsens svar på inkomna motioner

2022-03-16

Torsdag 24 mars är det årsmöte för Herrestads AIF. Det har inkommit två motioner till årsmötet. Dessa publiceras nedan tillsammans med styrelsens svar.
Båda motionerna från medlem Tomas Josefsson med följande förslag till stadgeändringar.

MOTION 1:
Uppförande av nygammal sektion kallad Ungdomsfotbollssektion.

Styrelsen föreslår:
Motionen avslås.
Vi har redan sedan någon dryg månad tillbaka ett ungdomsutskott igång inom fotbollssektionen.

MOTION 2:
Underliggande sektionsstyrelser skall bestå av:
”Ordförande samt minst 2 och maximalt 6 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män. Att verka för att få in ungdomar i våra sektionsstyrelser med ungdomsverksamhet utöver angivet min och max.

Styrelsen förelår:
Motionen avslås.
Vi har redan idag svårt att hitta intresserade personer att engagera sig i föreningens huvudstyrelse eller i respektive sektionsstyrelse. Att genom stadgarna tvinga ett bestämt antal i sektionsstyrelsen kommer inte att hjälpa/främja i någon positiv riktning. Däremot är styrelsen i allra högsta grad för att fler engagerar sig i huvudstyrelse eller sektionsstyrelserna och att det är både kvinnor och män.

VILL DU BLI MEDLEM?