Undavallen, Stan 101451 94 Uddevalla
E-postkansliet@herrestadsaif.se

Rapport från årsmötet 2022

2022-03-25

Under torsdagskvällen hade Herrestads AIF sitt årsmöte på Undavallen. Det blir en till antalet något mindre styrelse det kommande verksamhetsåret.

Sittande ordförande Harry Gerd öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Positivt att återigen kunna ha ett fysiskt årsmöte efter föregående års möte som tvingades genomföras digitalt.
Mötet valde Harry Gerd till mötesordförande och Hannes Andersson till mötessekreterare. Justerare blev Mattias Ström och Jerry Rasmusson.
Harry Gerd gick igenom föreningens verksamhetsberättelse för 2021, ett minnesvärt år rent sportsligt med framgångar på fotbollssidan i och med både herr- som damlag vann sina respektive serier. Dessutom båda helt obesegrade genom seriespelet.
Andra större händelser var beslutet att från och med årsskiftet är alla sektioner inom föreningen under ett och samma klubbmärke.
Herrestads AIF blev även under sommaren medlem i Uddevalla Parasport Open, ett led i att fortsätta vara en inkluderande förening för alla.

Föreningens ekonomi är fortsatt mycket stabil och när resultat- och balansräkning redovisades i förvaltningsberättelsen kan det konstateras att föreningen gjort ett stort positivt resultat för året.
Årsmötet kunde sedan ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Årsmötet beslutade även att gå på styrelsens förslag till en prisjustering gällande medlemsavgifter för 2023. Medlemsavgiften kommer då att vara 500 kr för samtliga medlemmar och 900 kr för ett familjemedlemskap.

Valberedningens förslag att förorda Harry Gerd som ordförande för ytterligare ett år röstades igenom på årsmötet.
Ny in i styrelsen, som ledamot efter att tidigare varit suppleant, blir Birgit Hansson som valdes in på fyllnadsval 1 år.
Som suppleant valdes Mattias Ström på ytterligare ett år.
Valberedningen kan konstatera att det varit fortsatt mycket tufft att hitta nya namn för styrelseuppdrag.
Även sittande valberedning fick fortsatt förtroende av årsmötet ytterligare ett år: Erik Solum, ordförande i valberedningen, samt ledamöter Jesper Johansson och Mikael Klingsander.

Föreningen passade i samband med årsmötet på att tacka ledamöterna Kenneth Karlsson, Hannes Andersson, Fredrik Johnsson för sin tid i styrelsen. Jerry Rasmusson och Rosita Dahlberg valde att avsluta sitt uppdrag ett år i förtid.

Verksamhetsplanen för 2022 röstades igenom av årsmötet där fortsatt fokus ligger på organisation och få fler engagerade i föreningen i diverse arbetsgrupper. Ett visionarbete för framtiden kommer även att initieras där intresserade medlemmar inkl styrelser kommer att medverka. I organisation ligger även att se hur föreningen ska klara av omställningen när allt färre vill ställa upp ideellt.
De två motioner som inkommit valde årsmötet att gå på styrelsens förslag och röstades därför att avslås.

Direkt efter årsmötet hölls även ett konstituerande styrelsemöte:
Ordförande: Harry Gerd
Vice ordförande: Birgit Hansson
Kassör: Markus Eriksson
Sekreterare: Joakim Hjelm
Ledamot: Anders Wallgren
Suppleant: Mattias Ström

Styrelsens första uppdrag nu efter årsmötet är att samla respektive sektion för att sätta upp sektionsstyrelser för det kommande året.
Är du intresserad av att vara med? Mejla då till styrelsen@herrestadsaif.se

VILL DU BLI MEDLEM?