Undavallen, Stan 101451 94 Uddevalla
E-postkansliet@herrestadsaif.se

Information från valberedningen

2023-03-08

Torsdag 23 mars kl 19.00 är det årsmöte för Herrestads AIF. Alla föreningens medlemmar är välkomna!
Föreningens valberedning kan nu presentera sina förslag inför årsmötet.

För årsmötet 2023 är det omval på posterna:
Ordförande, Harry Gerd
Ledamot, Birgit Hansson
Ledamot (Kassör), Markus Eriksson
Suppleant, Mattias Ström

Revisor, Camilla Klang
Revisor, Peter Ehnberg

Samtliga styrelsemedlemmar som är aktuella för omval har fått frågan om de vill ställa upp för omval. Harry Gerd och Birgit Hansson samt revisorerna Camilla Klang och Peter Ehnberg ställer upp för omval. Markus Eriksson och Mattias Ström har tackat nej. Vi vill tacka för deras insats i föreningens styrelse.

Valberedningens förslag till styrelse vid Herrestads AIFs årsstämma 2023:

Till föreningens ordförande föreslås Harry Gerd på 1 år.
Birgit Hansson föreslås bli ledamot på 2 år.
Följande nya föreslås väljas in i styrelsen:
Stefan Granstedt, ledamot 2 år
Tomas Malmin, ledamot 2 år
Johan Lindqvist, ledamot 2 år
Tomas Josefsson, Suppleant 1 år

Kvar i styrelsen finns med ett år kvar:
Sune Nyman, ledamot
Markus Hurtig, ledamot

Samtliga i valberedningen står till förfogande för omval på ett år:
Erik Solum, ordförande
Jesper Johansson
Mikael Klingsander

/Valberedningen

VILL DU BLI MEDLEM?