Undavallen, Stan 101451 94 Uddevalla
E-postkansliet@herrestadsaif.se

Emelie blir föreningens nya kanslichef

2023-03-22

Från och med 1 april kliver vår kanslist Emelie Andersson Skauby in i den nya rollen som kanslichef för Herrestads AIF.

Emelie anställdes i somras för snart ett år sedan i ett led att bland annat avlasta ideellt arbetande styrelsemedlemmar från många operativa uppgifter.

– Nu var tiden mogen att förändra rollen och ge ytterligare mandat, säger föreningens ordförande Harry Gerd. Från styrelsens sida har vi varit oerhört nöjda med den insats Emelie har gjort för föreningen så här långt så detta blir ett naturligt steg i vår ambition att fortsätta utveckla föreningen framåt. Vi är en så pass stor förening idag att det behövs en anställd operativ ledare och Emelie är helt rätt för den tjänsten. Vi är därför väldigt glada att Emelie tackade ja till tjänsten!

-Det ska bli väldigt roligt att få fortsätta i denna nya roll, säger Emelie Andersson Skauby.

Det var en helt enig styrelse som på det senaste styrelsemötet klubbade igenom den nya rollen med tillhörande uppdaterad befattningsbeskrivning. Den nya kanslichefsrollen innefattar även personalansvar och att leda och fördela det dagliga arbetet utifrån vårt hjärta i föreningen, kansliet.
Även försäljning, kioskverksamhet samt bland annat en helt ny supportershop, och visst övrigt intäktsansvar kring bland annat sponsring landar nu på kanslichefens bord.
Emelie Andersson Skauby börjar rent formellt sin nya tjänst måndag 3 april.

VILL DU BLI MEDLEM?