Undavallen, Stan 101451 94 Uddevalla
E-postkansliet@herrestadsaif.se

Rapport från årsmötet

2023-03-24

Under torsdagskvällen höll Herrestads AIF sitt årsmöte på Undavallen. Årsmötet röstade bland annat ja till ett par nya namn för huvudstyrelsen för det kommande året, enligt valberedningens förslag.

Sittande ordförande Harry Gerd öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Harry Gerd berättade sedan inledningsvis om föreningens visionsarbete som ska mynna ut i en ny strategi och handlingsplan framåt. Som ledord vill vi ha tre värdeord som kännetecknar vårt arbete. Sittande styrelse har utifrån arbetsgruppens förslag tagit fram orden Gemenskap, Glädje, Utveckling.
Arbetsgruppen kom även fram till att jobba för att Herrestads AIF ska vara en förening för alla, i alla åldrar, genom hela livet. Detta kommer vi att jobba vidare med under våren.

Mötet valde Harry Gerd till mötesordförande och Sune Nyman till mötessekreterare.
Harry Gerd gick igenom föreningens verksamhetsberättelse för 2022, ett minnesvärt år rent sportsligt med framgångar på fotbollssidan i och med både herr- som damlag i spel i div 2. Vi kan även konstatera en ökande ungdomsverksamhet på fotbollssidan vilket är väldigt glädjande.
Innebandyherrarna som gjorde sin första säsong med HAIF-klubbmärket var med i toppen av div 2. Ett ungt lag med klar potential.
Orienteringen har jobbat med att få in fler ungdomar att prova på. Tävlingen Värst i Herrsta lockade över 300 deltagare.
Gymnastiken kunde äntligen komma in i Herrestadsskolans, numera Kisslebergsskolans, gymnastikhall efter renovering där ca 10 deltagare varit med under perioden.

Föreningens ekonomi är fortsatt mycket stabil. Det gångna året visade visserligen på ett minusresultat på 259 tKr, vilket också var budgeterat, för att kunna åtgärda en hel del kring vår fastighet och maskinpark som har varit eftersatt.
Årsmötet kunde sedan ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Årsmötet beslutade att gå på styrelsens förslag till att bibehålla nivån på medlemsavgifterna för 2024. Medlemsavgiften kommer fortsatt att vara 500 kr för medlemmar och 900 kr för ett familjemedlemskap.

Valberedningens förslag förordade Harry Gerd som ordförande för ytterligare ett år vilket också årsmötet kunde bifalla.
Fortsatt kvar i styrelsen, för två nya år, röstades orienteringssektionens Birgit Hansson in.
Dessutom fick vi tre nya ledamöter i Tomas Malmin, Stefan Granstedt och Johan Lindqvist.
Ny suppleant på ett år blev Tomas Josefsson.
Revisorer röstade även de in för ytterligare ett år, Peter Enberg och Camilla Klang.

Även sittande valberedning fick fortsatt förtroende av årsmötet för ytterligare ett år: Erik Solum, ordförande i valberedningen, samt ledamöter Jesper Johansson och Mikael Klingsander.

Föreningen passade i samband med årsmötet på att tacka ledamoten och kassören Markus Eriksson för sina två år i styrelsen. Detsamma gäller suppleanten Mattias Ström som tackar för sig men kvarstår i sitt uppdrag som it-samordnare i föreningen.

Verksamhetsplanen för 2023 röstades igenom av årsmötet där fortsatt fokus ligger på organisation och få fler engagerade i föreningen i diverse arbetsgrupper eller sektionsstyrelser. Intäkterna är ett annat område med extra fokus i kommande verksamhetsplan liksom att slutföra miljöprojektets tredje del vilket är att byta de gamla energislukande lamporna vid Undavallens konstgräs till nya mer effektiva LED-ljus.

Direkt efter årsmötet hölls även ett konstituerande styrelsemöte där nya styrelsen formerar sig enligt följande:
Ordförande: Harry Gerd
Vice ordförande: Birgit Hansson
Kassör: Sune Nyman
Sekreterare: Markus Hurtig
Ledamöter: Tomas Malmin, Stefan Granstedt och Johan Lindqvist.
Suppleant: Tomas Josefsson

VILL DU BLI MEDLEM?